[Мэдэгдэл] Орчуулгын функцийг сайтад нэмсэн.
Энэ сайтыг хажуугийн мөрөнд "Орчуулах" командыг ашиглан бусад хэл рүү хөрвүүлэх боломжтой.