Аялалд бэлдэж байна

2020 жилийн 4 сарын 2 огноо

Би аялалд хэрхэн бэлтгэхээ тайлбарлах болно.

Мэдээлэл цуглуулах

Аялал жуулчлалын мэдээллийг хэрхэн цуглуулах | Аялалын сэтгэл ханамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх (дотоодын хэвлэл)

Аялал жуулчлалын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг хэрхэн цуглуулах талаар энд оруулав.

дараагийнхыг үзнэ үү

Эд зүйлсээ бэлдэж байна

  • Шинэчлэхээр төлөвлөсөн

Орон нутгийн үзэсгэлэнт газруудыг үзэх бэлтгэл

  • Шинэчлэхээр төлөвлөсөн

Сүүлийн минутын бэлтгэл

  • Шинэчлэхээр төлөвлөсөн

ス ポ ン サ ー リ ン ク

-Аялалд бэлдэж байна