[Мэдэгдэл] Орчуулгын функцийг сайтад нэмсэн.
Энэ сайтыг хажуугийн мөрөнд "Орчуулах" командыг ашиглан бусад хэл рүү хөрвүүлэх боломжтой.

© 2022 Kabegoe Travel Picture Scroll